Opening : Mon-Fri 08:00 – 17:00

【汇旺担保】 裘盛戎(1915~1971)

0
(0)

[拼音]:Qiu Shengrong

京剧演员,工花脸。北京人,为名净裘桂仙次子。裘桂仙是何桂山弟子,兼受穆凤山影响,长期与馀叔巖、言菊朋合作,以演铜锤花脸著称。裘盛戎自幼从父学艺,1928年入富连成社坐科,受业于萧长华、叶福海、王连平、孙盛文等。1934年出科,搭班演戏。20世纪40年代后期自己挑班,以花脸为主角演大轴,为金少山以后的第一人。50年代,北京京剧团成立,任副团长,长期与马连良、谭富英、张君秋、李多奎等合作。

裘盛戎继承家学,在唱功方面有独到建树,世称“裘派”。他所创的唱腔继承了净脚传统唱腔雄浑豪放的风格,又融合了老生、青衣唱腔中低回婉转的抒情特色,形成韵味醇厚,含蓄细腻的独特风格,把花脸唱腔推到了新的境界。他的嗓音虽不及名净金少山那样声若洪钟,但善于扬长避短,刻意求精。他注重发声的宽窄、高低、强弱、刚柔等变化,讲求气口、尺寸、润腔等演唱技巧,唱来不仅萦曳动听,感情色彩也十分鲜明丰富。为了刻画人物,以声传情,他成功地设计了不少出口惊人的高腔,如《盗御马》中“饮罢了杯中酒换衣前往”的“杯”字,《大保国》中“功劳簿无有国太的令尊”的“无”字等。在《姚期》中,当演至姚期得知儿子姚刚用石锁打死国丈以后,他在唱腔中运用滑音、颤音、哭音等多种艺术处理,细腻地表现出姚期惊、惧、恨、哀的复杂心情,具有强烈的艺术感染力。裘盛戎还成功地创造了不少新腔,如《赵氏孤儿》中魏绛所唱〔汉调二簧原板〕、《将相和》和《除三害》的一些唱段等。在做功方面,裘盛戎博采金少山、侯喜瑞等流派的长处,深受麒派表演艺术的影响,工架稳健严谨、刚柔相济,动作洒脱大方、节奏鲜明。他演不同人物时,揣度情理,采用了不同的步法,更能利用髯口的撕、推、拢、讬、甩和水袖的舞动,著力表现人物情感的变化。裘盛戎能戏很多,如《盗御马》、《取洛阳》、《打严嵩》、《锁五龙》、《断密涧》、《御果园》、《白良关》、《除三害》、《打黄盖》、《龙凤阁》等。特别是他演的姚期(全本《姚期》)、包拯(《铡美案》、《赤桑镇》、《打龙袍》等)、廉颇(《将相和》)、魏绛(《赵氏孤儿》)最为成功。在现代戏《雪花飘》、《杜鹃山》中,对花脸行当的表演,又有所突破和创造,取得了可贵的经验。他还参加了影片《群英会》、《铡美案》的拍摄。传人有方荣翔等。

更多信息: 担保 yu444 汇旺担保 币商 汇旺担保 bc料 汇旺担保 洗米 汇旺担保 三方代收 汇旺担保 西港

这篇文章有用吗?

点击星号为它评分!

平均评分 0 / 5. 投票数: 0

到目前为止还没有投票!成为第一位评论此文章。

Recent Post


 • 【汇旺担保 @gqdh8】 卡拉季奇,V


 • 【世界杯买球】 专用基金


 • 【世界杯买球】 国际金融中心

Have Any Question?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod

 • (+62)81 122 4341
 • contact@domain.com
Give Us A Call

(+021) 645 863 232

Send Us A Message

support@domain.com

Office Location

Jl. Sunset Road No.815


皇家卡商人头公群 TG:@gongqun

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore

Quick Links

 • About Us
 • Services
 • Cases
 • Pricing
 • Contact

Contact Info

 • Privacy Policy
 • Terms and Conditions
 • Disclaimer
 • Support
 • FAQ

News Letter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua